Avboka reservation

Om du loggar in på ditt användarkonto kan du se och avboka alla dina aktuella resor via dina Mina sidor.

Sök fram din bokning genom att ange bokningsnummer samt e-postadress eller telefonnummer.

Sök efter bokning

* E-postadress eller mobilnummer motsvarande den som användes vid bokning måste anges.